Regulamin sklepu

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO Z ODZIEŻĄ I AKCESORIAMI DLA DZIECI, W TYM NIEMOWLĄT FAZYMAZY.COM

SPIS TREŚCI

I.ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Informacje o Sprzedawcy

§2 Towary

§3 Rejestracja w Sklepie

§4 Ochrona danych osobowych

§5 Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej

II.ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§6 Zaproszenie do negocjacji

§7 Złożenie zamówień

§8 Przyjęcie zamówienia

§9 Cofnięcie zamówienia

III.ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§10 Płatność

§11 Dostawa Towaru

§12 Odbiór przesyłki

IV.ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE

§13 Prawo odstąpienia od umowy

§14 Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy. Zastrzeżenia

§15 Wymiana Towaru na nowy

§16 Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne

§17 Opinie w sklepie internetowym

§ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18 Postanowienia końcowe


ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 [Informacje o Sprzedawcy]

1.Regulamin korzystania ze sklepu internetowego o nazwie FazyMazy.com („Sklep”), znajdującego się pod adresem internetowym www.fazymazy.com („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna – sprzedaży.

2.Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie sprzedaży wysyłkowej Towarów, którymi są: odzież i akcesoria dla dzieci, w szczególności niemowląt, zarówno dla chłopców jak i dziewczynek w tym: body (body długi rękaw, body krótki rękaw, body na ramiączkach), półśpiochy, pajac, śpiochy, kaftany, czapki, spodnie i leginsy, bluzy, koszulka i podkoszulka, sukienki, buciki i akcesoria, komplety niemowlęce, dresy dla dzieci, piżamki dla dzieci, kombinezony, skarpetki, rajstopy, łapki, sukienki, czapki, akcesoria i ubranka bambusowe, bawełniane, organiczne, pieluszki, śliniaki i chustki, kocyki niemowlęce, zabawki dla niemowlaka, pościel dla niemowlaka, ubranka eleganckie (zwane dalej: „Towarami”). Sklep może także prowadzić sprzedaż poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym przede wszystkim sprzedaż wysyłkową).

3.Właścicielem Sklepu („Sprzedawca”) jest: Anna Brajczewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Anna Brajczewska, ulica Energetyków 10 lokal 12, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP: 7322091584, REGON: 369143854.

4.O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:

a.Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: sklep@fazymazy.com;

b.Telefonicznie na numer telefonu: +48 790 329 959. Kontakt ze Sprzedawcą przez telefon może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłat telefonicznych jak za połączenie telefoniczne według stawki operatora. Nie pobiera się wyższych niż wynikające z tych stawek opłat za korzystanie z linii telefonicznej.;

c.listownie na adres korespondencyjny: Sklep FazyMazy PPHU Anna Brajczewska, ulica Wojska Polskiego 63, 97-300 Piotrków Trybunalski:

w każdym wypadku w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00 Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez godziny roboczy uważa się godziny w dniach roboczych.

5.O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym:

a.Drogą elektroniczną na adres e-mail:

- podany przez Kupujący przy Rejestracji lub wypełnienia formularz zamówienia jednorazowego (jeśli Kupujący nie dokonał Rejestracji);

- jeśli Kupujący dokonał zmiany adresu e-mail i zaktualizował zmianę w Koncie – na zaktualizowany adres e-mail;

b.Telefonicznie – na numer telefonu:

- podany przez Kupujący przy Rejestracji lub wypełnienia formularz zamówienia jednorazowego (jeśli Kupujący nie dokonał Rejestracji);

- jeśli Kupujący dokonał zmiany numeru telefonu i zaktualizował zmianę w Koncie – na zaktualizowany numer telefonu.

6.Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest konsumentem lub też osobą fizyczną, zawierającą umowę kupna-sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy kupna-sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu nie jest zgodny z przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.

7.Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Towarów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji. Stawkę opłaty za udzielenie przez Sprzedawcę zgody na wykorzystanie w Internecie jednego zdjęcia Towaru ustala się na minimum 50 (pięćdziesiąt) zł + VAT za każdy rozpoczęty rok wykorzystywania.

8.Logotyp Fazy Mazy jest zarejestrowanym znakiem towarowym słowno-graficznym w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.337427. Za udzielenie zgody na wykorzystanie tego logotypu Usługodawca pobiera opłatę w minimalnej wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) rocznie. Ta sama wysokość opłaty odnosi się do nazwy Fazy Mazy jak i nazw/logotypów łudząco podobnych.

9.Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

10.Wszelkie treści zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§2 [Towary]

1.Towary sprzedawane poprzez Sklep, mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać, dokonując zakupu, zapoznając się z ich opisem.

2.Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor lub proporcje Towaru), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru. Nie wyłącza to możliwości odstąpienia konsumenta lub osoby fizycznej, o której mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, od umowy na zasadach określonych w §13.

3.Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Kupującego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami Towaru (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z danymi technicznymi i parametrami), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami, opłatami za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne innymi kosztami oraz minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy Towar nie pasuje do koncepcji estetycznej Kupującego lub też ma inny wygląd (design) niż Kupujący subiektywnie oczekiwał.

4.Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić, np. odcieniem dzianiny (zależnie od serii produkcyjnej) lub rozmieszczeniem wzorów i ozdób, co nie wpływa na ich jakość oraz oryginalność.

5.Produkty w tym samym rozmiarze, mogą różnić się wymiarami, w zależności od producenta. W związku z tym, opis każdego produktu zawiera tabelę rozmiarów, zawierającą dokładne wymiary produktu, którego dotyczy opis.

6.Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zdjęcia Towarów umieszczone w Sklepie były jak najbardziej zbliżone kolorystycznie do rzeczywistego wyglądu (lampy stosowane w naszym studio mają barwę kolorystyczną zbliżoną do światła słonecznego). Sprzedawca nie ma jednak wpływu na ustawienia monitora Klienta i wynikające z tego różnice kolorystyczne.

§3 [Rejestracja w Sklepie]

1.Do korzystania ze Sklepu wymagane są:

a.Rejestracja Konta w Sklepie, przez wypełnienie formularza rejestracyjnego, według procedury przewidzianej pod adresem: https://www.fazymazy.com/konto/rejestracja lub w przypadku zamówienia jednorazowego – kliknięcie "Zamawiam jako Gość", podanie danych i klikniecie "Zamawiam i płacę";

b.uprzednia akceptacja Regulaminu (w przypadku Kupującego niedokonującego rejestracji, następuje ona najpóźniej w chwili złożenia zamówienia) oraz

c.zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.

2.Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.

3.Do korzystania ze Sklepu wymagane są: stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 11.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 39.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż: 42, Opera: 29.0, Safari: 10.1 oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

4.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

5.Dla zarejestrowanego Kupującego Sprzedawca tworzy Konto w Sklepie.

6.Kupujący dokonuje zalogowania do Konta podając adres e-mail oraz hasło.

7.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący lub Sprzedawca.

8.Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie Rejestracji, jak i w czasie korzystania ze Sklepu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Sprzedawcy. Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Sklepie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numer kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Sprzedawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Kupującego (np. Kupujący zmienił adres i nie zaktualizował danych w Koncie, a przesyłka została wysłana pod poprzedni adres zgodnie z danymi w Koncie).

§4 [Ochrona danych osobowych]

1.Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.

2.Kupujący wyraża dobrowolna zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego za pośrednictwem strony internetowej www.fazymazy.com, w celach realizacji jego zamówień oraz kontaktu z nim dotyczącego zamówień. Kupujący oświadcza, że wie, w jaki dokładnie sposób będą wykorzystywane jego dane oraz że w każdej chwili może żądać usunięcia ich z bazy.

3.Szczegółowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Polityka Prywatności.

4.Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wynikającymi z podania nieprawidłowych danych. Wszelkie koszty związane ze zmianą adresu dostawy (gdy zamówienie jest w trakcie dostawy) ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest zapewnić obecność swoją lub innej upoważnionej osoby w miejscu, do którego Towar ma być dostarczony. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za nieprzekazanie Towaru Kupującemu przez upoważnioną przez Kupującego osobę, która Towar odebrała (np. sytuacja, gdy Towar odebrał ktoś z rodziny, sąsiad).

5.Wysyłka Towaru poza terytorium Polski jest możliwa w przypadku wyboru podanych metod dostawy. Wysyłka Towaru do państw nie uwzględnionych wśród metod dostawy jest możliwa tylko w przypadku, gdy Kupujący zawiadomi o tym przed złożeniem zamówienia Sprzedawcę. Wówczas koszt dostawy zostanie ustalony indywidualnie przez Kupującego i Sprzedawcę. W razie braku porozumienia co do kosztu dostawy lub braku zgody Kupującego na koszt dostawy, umowa kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą, chyba że Kupujący poda adres dostawy na terytorium Polski lub odbierze towar osobiście.

6.Podanie danych obowiązkowych (oznaczonych gwiazdką jako „Pola wymagane”) jest dobrowolne, ale bez ich podania nie ma możliwości zawarcia i wykonania tej umowy.

7.Kupujący wyrażając wolę otrzymania faktury VAT potwierdza, że nabywa Towar w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli jednak jest on osobą fizyczną, zawierającą umowę kupna-sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy kupna-sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wówczas taki przedsiębiorca korzysta z ustawowych przepisów dotyczących ochrony konsumentów - zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8.Kupujący ma prawo pobrać informacje, jakie Sklep zbiera na jego temat w formie pliku zip poprzez wybór opcji "Pobierz" - Informacje o mnie.

 

§5 [Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej]

1.Kupujący może, ale nie musi, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, innych portalach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę poprzez zaznaczenie opcji "Chcę otrzymywać na podany przeze mnie adres e-mail NEWSLETTER (....)" lub - "Akceptuję Newsletter" - w ustawieniach Konta Kupującego.

2.Informacje/materiały będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail.

3.Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez wybranie opcji „zrezygnuj z Newslettera” lub poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej od Sprzedawcy.

4.Każdemu zarejestrowanemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego ze Sklepu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Sklepu.

5.Sprzedawca może tworzyć nowe funkcje Sklepu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym zawiadomi Kupującego zarejestrowanego drogą elektroniczną, o ile te funkcje go dotyczą.

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§6 [Zaproszenie do negocjacji]

1.Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Towarów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.

2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w każdym czasie. W szczególności Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, czas realizacji zamówień uzależniony jest od kolejności potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów Towaru objętego promocją lub wyprzedażą.

3.Sklep www.fazymazy.com jest partnerem programu Karta Dużej Rodziny. Posiadacz karty może otrzymać rabat 7% do sklepu internetowego, aby otrzymać rabat należy napisać mailowo na sklep@fazymazy.com i podać 17 cyfrowy numer karty.

 

§7 [Złożenie zamówień]

1.Kupujący może złożyć zamówienie w ten sposób, że:

a.Zapoznaje się z informacjami, o których mowa w §2 ust. 3;

b.jeśli wcześniej dokonał Rejestracji – zaloguje się w Sklepie i następnie prawidłowo wypełni formularz zamówienia;

c.jeśli wcześniej nie dokonał rejestracji – dokona zamówienia jednorazowego przez wypełnienie formularza zamówienia jednorazowego. Ilekroć mowa jest o formularzu zamówienia, rozumie się przez to także formularz zamówienia jednorazowego.

2.Kupujący najpóźniej na początku składania zamówienia uzyskuje jasne i czytelne informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.

3.Przed wysłaniem formularza zamówienia przez Kupującego pojawia się przycisk z widocznymi słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, "Zamawiam i płacę" lub inne równoważne jednoznaczne sformułowanie. Z chwilą kliknięcia na ten przycisk następuje złożenie zamówienia przez Kupującego.

4.Wysłanie formularza zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Towaru, w tym zamówieniu wskazanego.

5.Dopuszcza się złożenie przez Kupującego zamówienia drogą telefoniczną. W takiej sytuacji, formularz zamówienia wypełniany jest przez pracownika sklepu, zaś Kupujący ustnie potwierdza złożenie zamówienia

6.Dopuszcza się złożenie przez Kupującego zamówienia przez email lub komunikatory internetowe. W takiej sytuacji, formularz zamówienia wypełniany jest przez pracownika sklepu, zaś Kupujący potwierdza złożenie zamówienia przez wyrażenie takiej chęci w treści emaila lub konwersacji.

7.Sprzedawca potwierdza Kupującemu złożenie oferty drogą elektroniczną, może również poprosić go o dodatkowe sprecyzowanie oferty i zweryfikować dane podane przez niego przy dokonywaniu Rejestracji lub składaniu zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest jedynie informacją o dostarczeniu zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy i nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez Sprzedawcę, nie stanowi również potwierdzenia dostępności Towaru u Sprzedawcy.

8.Sprzedawca ma obowiązek – najpóźniej w chwili złożenia oferty przez Kupującego będącego konsumentem, uzyskania jego wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy.

§8 [Przyjęcie zamówienia]

1.Zawarcie umowy kupna – sprzedaży Towaru wskazanego w ofercie następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną, o przyjęciu zamówienia poprzez umieszczenie go w mailu z powiadomieniem, że przesyłka jest gotowa do wysłania (czyli jest spakowana i dostępność Towaru została potwierdzona). Przyjęcie zamówienia powinno nastąpić w terminie 24 godzin roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak informacji od Sprzedawcy w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia. Sprzedawca może w każdym wypadku odmówić przyjęcia zamówienia i lub przedłużyć termin przyjęcia zamówienia, o którym mowa wyżej.

2.Jeżeli tylko część Towarów, których dotyczy Zamówienie jest dostępna, Sprzedawca zawiadomi Kupującego o tym, iż może przyjąć Zamówienie tylko co do części. W takim wypadku Kupujący winien w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia wskazać Sprzedawcy, czy wycofuje Zamówienie w całości czy też tylko co do części dotyczących niedostępnych Towarów. W braku zawiadomienia w terminie 3 dni uważa się, że Kupujący wycofał Zamówienie w całości.

3.W terminie [ ] od dnia zawarcia Umowy, nie później niż do dnia dostarczenia Towaru, Sprzedawca przekazuje Kupującemu będącemu konsumentem, na jego adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży, poprzez umieszczenie go w treści e-maila.

§9 [Cofnięcie lub zmiana zamówienia]

1.Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie, zawiadamiając o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną, do chwili przyjęcia zamówienia.

2.Jednakże w przypadku pomyłki Kupującego co do ilości zamawianego Towaru lub błędnego naliczenia zamówienia przez system, Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia do godziny 14 w dniu złożenia zamówienia, jeśli zamówienie zostało złożone przed tą godziną lub do godziny 14 kolejnego dnia roboczego, jeśli zamówienie zostało złożone po godzinie 14. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca może wysłać Kupującemu e-mail, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmienionego zamówienia oraz dalsze instrukcje.

3.W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w §6-8.

4.Jeśli Kupujący po przyjęciu zamówienia chce zmodyfikować dane wymienione w §4, w szczególności dotyczące zmiany: adresu Kupującego, adresu dostawy, musi zawiadomić o tym Sprzedawcę z adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia jednorazowego, w taki sposób, aby wiadomość dotarła do Sprzedawcy przed wysłaniem Towaru.

ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA - SPRZEDAŻY

§10 [Płatność]

1.Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami), nie zawierają kosztów przesyłki oraz ewentualnych kosztów ubezpieczenia przesyłki.

2.Przy złożeniu zamówieniu wyświetla się Cena oraz informacje o wszelkich opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach - według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Są one wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

3.Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności.

4.Kupujący dokonuje zapłaty za Towar w następujących formach płatności:

a.płatność za pobraniem - tylko przy wybranych opcjach dostawy (kurier DHL, kurier DPD);

b.PayU;

c.przelew tradycyjny na konto Sklepu;

d.przelew przez Internet poprzez system przelewy 24;

w każdym z wypadków w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer Zamówienia oraz imię i nazwisko Kupującego (co jest szczególnie ważne, gdy przelew wykonywany jest przez osobę inną niż Kupujący), co ułatwi identyfikację wpłaty. Wpisanie innych danych lub brak wpisania tych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia lub znacznie je opóźnić.

5.operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul.

Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań

Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon

301345068.

6.Sprzedawca nie może żądać od Kupującego będącego konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Sprzedawcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.

7.Do Ceny doliczane są koszty przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Kupujący ma do dyspozycji następujące sposoby przesyłki:

Sposób dostawyCenaUwagi

IN POST PACZKOMATY 24/711,60 zł

PACZKA W RUCHU8,99 zł – (najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę)

 

KURIER DHL14,00 zł – przy płatności przelewem

18,00 zł - przy płatności za pobraniem

19,00 zł - przy płatności przelewem + gwarancji 100% na następny dzień (dla zamówień złożonych do godziny 14)

23,00 zł - przy płatności za pobraniem + gwarancji 100% na następny dzień (dla zamówień złożonych do godziny 14)

 

KURIER DPD14,00 zł - przy płatności przelewem

18,00 zł- przy płatności za pobraniem

WYSYŁKA POZA TERYTORIUM POLSKI DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJKoszt do ustalenia indywidualnego , w zależności od ilości i wagi zamówionych Towarów oraz taryfy dostawcy

WYSYŁKA POZA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJKoszt do ustalenia indywidualnego , w zależności od ilości i wagi zamówionych Towarów oraz taryfy dostawcy

Odbiór osobisty - w biurze w Piotrkowie Trybunalskim, ulica Dmowskiego 65 lokal 25 od poniedziałku do piątku od 10 do 16, po uprzednim umówieniu telefonicznymkoszt dostawy 0 zł

Inny sposób dostawy zaproponowany przez Kupującego, zaakceptowany prze SprzedawcęKoszt do ustalenia , wynikający z zaproponowanego przez Kupującego sposobu dostawyNiebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi wybranemu przez Kupującego, jeśli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

8.Sprzedawca ma prawo wprowadzać obniżki kosztów dostawy lub wprowadzić opcję darmowej dostawy w przypadku zamówienia Towarów o określonej ilości lub wartości, o czym na bieżąco informuje Kupujących na stronach internetowych Sklepu, w szczególności może wyświetlać komunikaty Kupującemu o kwocie zakupów brakującej do darmowej dostawy.

9.Datą zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, w przypadku płatności poprzez PayU - data otrzymania przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o zaksięgowaniu wpłaty.

10.Kupujący może dokonać odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy, za uprzednim umówieniem ze Sprzedawcą. W takim wypadku, jeśli Kupujący jest konsumentem, płatność może nastąpić równocześnie z odbiorem Towaru.

11.Po otrzymaniu zapłaty do każdego zamówienia Kupujący może otrzymać fakturę VAT, przy czym żądanie otrzymania faktury VAT musi on zgłosić najpóźniej w chwili składania zamówienia poprzez znaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia;. W takim wypadku Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.

12.Kupujący jest obowiązany zapłacić Cenę w terminie 7 dni od przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i zarazem potwierdzeniu przez Sprzedawcę wysokości Ceny. W przypadku braku zapłaty tej umowa uważana jest za niezawartą (status Zamówienia „anulowane”), chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę drogą elektroniczną na zapłatę Ceny przez Kupującego w późniejszym terminie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący wybrał sposób płatności za pobraniem lub przy odbiorze osobistym.

13.Jeżeli przesyłka została zwrócona do Sprzedawcy z przyczyn leżących po stronie Kupującego (nieobecność, niezgłoszenie się po odbiór awiza, podanie niewłaściwych danych osobowych lub niepełnego adresu dostawy), ponowna wysyłka nie może nastąpić za pobraniem. Sprzedawca wyśle ponownie towar po uiszczeniu przez Kupującego przelewem Ceny (jeśli nie została wcześniej uiszczona) wraz z kosztami wysyłki oraz dodatkowo kwotą kosztów ponownej wysyłki oraz zwrotu. O fakcie zwrotu przesyłki Sprzedawca zawiadomi Kupującego, wyznaczając mu odpowiedni termin na zapłatę tych kwot. W razie braku zapłaty tych kwot w wyznaczonym terminie, Sprzedawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego. Jeśli Kupujący dokonał jakichkolwiek płatności, Sprzedawca zwraca mu je, pomniejszając je o koszty wysyłki do Kupującego oraz koszty zwrotu, a jeśli Kupujący nie dokonał płatności, Sprzedawca ma prawo dochodzić zwrotu tych kosztów od Kupującego.

§11 [Dostawa Towaru]

1.Realizacja zamówienia następuje z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (wydania Towaru). Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas od dnia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do dnia, w którym Doręczyciel stworzy możliwość odbioru przesyłki przez Kupującego. Czas ten ulega przedłużeniu o czas między przyjęciem Zamówienia a dokonaniem zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki przez Kupującego, chyba że Kupujący wybrał płatność za pobraniem lub przy odbiorze osobistym.

3.Z ważnych powodów, w szczególności w przypadku problemów z doręczeniem wynikających z okoliczności leżących po stronie przewoźnika (firmy kurierskiej) czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu. +W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego, podając przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji od Sprzedawcy. Odstąpienie Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

4.W przypadku, gdyby okazało się, iż mimo przyjęcia zamówienia, Towar nie jest dostępny, gdyż np. został wycofany ze sprzedaży, Sprzedawca informuje o tym Kupującego. W takim wypadku umowa uważana jest za niezawartą. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

5.Z chwilą wydania Kupującemu będącemu konsumentem przechodzi na niego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Za wydanie Towaru uważa się powierzenie przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi (doręczycielowi), jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika (doręczyciela) przez Kupującego będącemu konsumentem.

6.Sprzedawca zawiadamia Kupującego drogą elektroniczną o fakcie wysłania Towaru.

7.W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca zawiadomi Kupującego o możliwości odbioru i dacie odbioru, przy czym czas realizacji Zamówienia oznacza wówczas czas od dnia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę do dnia, w którym Sprzedawcy zawiadomi Kupującego o możliwości odbioru. Ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§12 [Odbiór przesyłki]

1.Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę („Doręczyciel”), zgodnie ze sposobem dostawy wybranym i opłaconym przez Kupującego.

2.Z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (powierzania go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia), następuje wydanie Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3.Doręczyciel doręcza przesyłkę w godzinach od 8 do 16 w dni robocze. Doręczyciel może ustalić z Kupującym szczegółowy termin doręczenia. Termin ten może być także podany w zawiadomieniu, o którym mowa w §10 ust. 2.

4.Jeśli Doręczyciel nie zastanie Kupującego, postępowanie jest zależne od wybranego przewoźnika:

a)Kurier DPD – podejmowana jest druga próba doręczenia, po czym przesyłka jest zwracana do nadawcy;

b)Kurier DHL – podejmowana jest druga próba doręczenia, po czym przesyłka jest zwracana do nadawcy;

c)Paczkomaty InPost – przesyłka pozostaje w Paczkomacie przez 48 godzin, po czym przesyłka jest zwracana do nadawcy;

d)Paczka w Ruchu – przesyłka pozostaje w punkcie przez 5 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu wysłania na numer Odbiorcy Zawiadomienia SMS o możliwości odbioru Przesyłki, po czym przesyłka jest zwracana do nadawcy.

5.Jeżeli przesyłka nie zostanie doręczona lub odebrana przez Kupującego w terminach określonych w ust. 4, Sprzedawca może uznać, iż Kupujący skorzystał z prawa odstąpienia od umowy. W takim wypadku Sprzedawca zwraca Kupującemu uiszczoną kwotę Ceny pomniejszoną o koszty zwrotnej przesyłki Towaru, w terminie 14 dni od doręczenia przesyłki zwrotnej.

6.W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, przed przyjęciem przesyłki, w obecności Doręczyciela:

a.Sprawdzić ogólny stan przesyłki;

b.Sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;

c.Sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;

d.Jeśli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony.

7.Kupujący w przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone lub zawartość nie jest zgodna z Zamówieniem lub Towar jest uszkodzony, zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół podpisują Doręczyciel oraz Kupujący. Protokół powinien zawierać:

a.Datę i godzinę, miejsce sporządzenia;

b.Oznaczenie Doręczyciela i Kupującego (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz adres zamieszkania Kupującego;

c.Numer zamówienia;

d.Oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia;

e.Wskazanie Towaru;

f.Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.

8.Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może stanowić wyłącznej podstawy do nie uwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę, jeżeli Kupujący jest konsumentem.

9.Wraz z Towarem Kupujący otrzymuje:

a.paragon fiskalny (jeśli obowiązek jego wystawienia wynika z obowiązujących przepisów) lub fakturę VAT jeśli Kupujący zażądał jej wystawienia najpóźniej w chwili składania zamówienia zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.

b.formularz odstąpienia od umowy;

c.inne dokumenty związane z Towarem, jeśli takowe są.

10.Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy „za pobraniem” i nie odbiera przesyłki, jest on obowiązany do zwrotu poniesionych przez Sprzedawcę kosztów przesyłki do Kupującego i od Kupującego do Sprzedawcy oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę oraz naprawienia szkody, którą Sprzedawca poniósł.

ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE

§13 [Prawo odstąpienia od umowy]

1.Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli jedna umowa kupna-sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin ten liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Jednakże po upływie 14 dni od dnia objęcia Towaru przez Kupującego w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie wtedy, gdy dostarczony do Sprzedawcy zwracany Towar:

nie jest otwarty i

jest w oryginalnym opakowaniu;

załączony do niego zostaje dowód zakupu

2.Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (przyjął jego zamówienie), oferta (zamówienie) przestają wiązać Sprzedawcę.

3.Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Sprzedawca dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, pod warunkiem umieszczenia w treści oświadczenia zapisów zgodnych z formularzem zwrotu dołączonym do przesyłki oraz dostępnym na stronie www.fazymazy.com/strona/zwroty. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą.

5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, to jest cenę oraz koszty dostarczenia rzeczy, ale tylko według najtańszego oferowanego przez siebie dla Towaru, będącego przedmiotem umowy kupna sprzedaży, sposobu wysyłki (tj. PACZKA W RUCHU – 8,99 zł, zgodnie z §10 ust. 6).

6.Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, dodatkowe koszty (ponad ten sposób) nie podlegają zwrotowi.

7.W przypadku gdy Kupujący dokonał zakupu większej ilości Towarów podlegających jednej wysyłce (Towary zakupione), a odstępuje od umowy tylko w zakresie dotyczącym części tych Towarów (Towary będące przedmiotem odstąpienia), zwrot kosztów dostarczenia Towarów należy się tylko w takim zakresie, w jakim koszty te nie zostałyby poniesione (zgodnie z najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia oferowanym przez Sprzedawcę), gdyby wysyłką objęte były te Towary, które nie są przedmiotem odstąpienia

8.Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami Przez podanie numeru konta bankowego na formularzu zwrotu Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie zwrotu płatności przelewem.

9.Jeśli konsument odsyła Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.

10.Konsument odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

11.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.

12.Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek pobraniowych (w tym zwrotu za pobraniem).

13.Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu.

14.Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne zakupywanie Towarów i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma służyć konsumentowi, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na odległość, a nie korzysta z niego w celu np. ciągłego darmowego masowego testowania Towarów ze Sklepu.

§14 [Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy i zastrzeżenia]

1.Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje tylko wtedy, gdy:

- Kupujący jest konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę kupna-sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz

- Towar nie jest Towarem dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(jest to zgodne z art. 38 pkt 5) ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827).

2.Jeżeli Kupujący odstąpił od Umowy mimo braku podstaw albo po terminie i odesłał rzecz Sprzedawcy, jest obowiązany odebrać od Sprzedawcy odesłaną rzecz na własny koszt i na własną rękę. Sprzedawca może dokonać zwrotnej przesyłki Kupującemu odesłanej przez niego rzeczy po uprzednim uregulowaniu przez Kupującego kosztów przesyłki; do tego czasu Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem wysyłki. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru w zwrotnym transporcie obciąża Kupującego.

§15 [Wymiana Towaru na inny]

1.Kupujący może również w terminie i na zasadach określonych w §12 (z zastrzeżeniem §14) zgłosić chęć wymiany odebranego Towaru na inny.

2.W takim wypadku

a.Uznaje się, że Kupujący odstępuje od umowy kupna – sprzedaży Towaru odebranego – stosuje się §13;

b.Jednocześnie uznaje się, iż Kupujący składa nowe zamówienie na inny Towar (na który Towar odebrany ma zostać wymieniony) – stosuje się wszystkie przepisy o dokonywaniu zamówień.

§16 [Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne]

1.W przypadku, gdy Towar jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.

2.Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis wady Towaru („Reklamacja”).

3.Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie w formie pisemnej lub elektronicznej przy użyciu formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie: https://www.fazymazy.com/strona/zwroty wraz z reklamowanym Towarem, oraz paragonem (jeśli Kupujący go otrzymał), dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §12 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem, brak paragonu, materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Towaru mogą być ustalone na podstawie innych dowodów. Reklamacja winna zawierać dane Kupującego, datę zakupu Towaru, określenie Towaru oraz opis uszkodzeń, cenę Towaru wraz z kosztami wysyłki. W braku tych danych Sprzedawca wezwie Kupującego do uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 7 dni. W razie braku uzupełnienia reklamacji Sprzedawca może odmówić jej uznania.

4.Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych Reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz koszty dostarczenia Towaru od Kupującego do Sprzedawcy do wysokości wynikającej z najtańszego oferowanego przez Sprzedawcę sposobu dostarczenia (§13 ust. 5 w zw. z §10 ust. 6)

5.Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.

6.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne reakcje zdrowotne dziecka na Towar, w tym jego materiał, w szczególności reakcje alergiczne, uczulenia, odczyny - Kupujący przed zakupem Towaru powinien dokładnie zapoznać się ze jego składem i materiałami, z których jest wykonany oraz skonsultować się z kompetentnym lekarzem, który to wskaże, czy dziecko może być uczulone na dany materiał lub go nie tolerować. Powyższe okoliczności nie mogą stanowić podstawy reklamacji.

7.Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli w szczególności:

a.Wady Towaru są wynikiem

- działania czynników zewnętrznych;

- działania wysokich lub niskich temperatur;

- działanie czynników termicznych lub chemicznych;

- nieprawidłowego użytkowania;

- samowolnych napraw, przeróbek (w tym krawieckich, rozciągania, pogryzienia, podrapania itp.);

- wszelkich przyczyn leżących po stronie użytkownika

b.Wady Towaru polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej;

c.Kupujący lub inna osoba dokonuje zmian koloru, długości, grubości lub innych wymiarów lub parametrów Towaru, a Wada ma z tym związek;

d.Wady wynikają z nieprawidłowego używania, w szczególności sprzecznego z opisem lub instrukcją Towaru

e.Nie stanowi Wady Towaru sytuacja,

- gdy jego kolor, wygląd, zapach lub inne właściwości nie odpowiadają subiektywnym oczekiwaniom użytkownika lub zależą od indywidualnych cech lub właściwości użytkownika;

- gdy Towar jest za mały lub za duży lub też nie pasuje na dziecko, w szczególności, gdy nie odpowiada on koncepcji estetycznej Kupującego;

- gdy Kupujący wskazuje, że Towar nie wygląda tak lub nie ma takich samych właściwości, jak ten sam towar zakupiony w innym sklepie np. stacjonarnym;

- gdy kolor lub odcień Towaru w sposób nieistotny różni się od wyglądu na stronie internetowej Sklepu, jeśli różnice te są wynikiem ustawień monitora, sprzętu komputerowego lub grafiki;

8.Towar nie może być odesłany Sprzedawcy za pobraniem. Sprzedawca odmawia wówczas jego przyjęcia.

9.W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą których tą umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta, inPost).

§17 [Opinie w sklepie internetowym]

1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18 [Postanowienia końcowe]

1.W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę kupna-sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie ma on prawa odstąpienia od umowy ani żądania wymiany Towaru na nowy w trybie określonym w §13 i 14, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.

2.Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej https://www.fazymazy.com/strona/regulamin-sklepu w taki sposób, aby

- Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego. Ponadto w treści e-maila z potwierdzeniem zamówienia zawarty jest link do Regulaminu Regulamin załączony jest do e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, co stanowi potwierdzenie konsumentowi informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumentów, zgodnie z art. 9 ust. 3 tej ustawy tak, aby:

- Kupujący oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy;

- Kupujący oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie (poprzednie wersje Regulaminu wraz z oznaczeniem dat ich obowiązywania są dostępne w zakładce „poprzednie wersje”.

3.W razie wątpliwości co do treści Regulaminu/umowy kupna-sprzedaży Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych jego postanowień Regulaminu/umowy. Sprzedawca wyjaśni mu znaczenie tych postanowień.

4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej https://www.fazymazy.com/strona/regulamin-sklepu. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe. Kupujących, którzy dokonali Rejestracji, Sprzedawca zawiadamia drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Jeśli w tym czasie Kupujący nie wyrejestruje się ze Sklepu, oznacza to, iż zaakceptował zmiany. Jednakże do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się przepisy dotychczasowe.

5.Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość należy kierować na adres e-mail: sklep@fazymazy.com . Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.

6.Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.

7.Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna – sprzedaży, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem, wówczas właściwy jest sąd właściwy według przepisów ogólnych (tj. kodeksu postępowania cywilnego).

8.Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niezgodności Towaru z umową lub wad Towaru przysługuje Kupującemu po uprzednim zgłoszeniu Sprzedawcy Reklamacji (zgodnie z §16).

9.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: [12.07.2021] r. i ma zastosowanie do umów kupna – sprzedaży zawartych od dnia: [12.07.2021] włącznie. Do umów kupna-sprzedaży zawartych przed dniem wejście w życie niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu dotychczasowego, dostępnego tutaj: [Regulamin do 12.07.2021]

 

Regulamin konkursu "jestem mamą" do pobrania tutaj: [link]

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium